Hoe groot is het risico dat een volgend klimaatscenario nog slechter is en de 20 cm lagere dijken dan alsnog verhoogd moeten worden?

Gemiddeld om de 8 jaar produceert het KNMI nieuwe klimaatscenario’s. Daarin geeft het KNMI een verwachting van de klimaatontwikkeling voor 2050 en 2085. De gegevens uit de periode tussen twee scenario’s gebruikt het KNMI in het bepalen van het volgende klimaatscenario. Dat er ontwikkeling is naar meer regenval in kortere perioden is duidelijk. Maar of die ontwikkeling in de toekomst sneller of juist minder snel zal gaan, weten we niet. We kunnen niet uitsluiten dat op basis van nieuwe klimaatscenario’s de keringen uiteindelijk alsnog verhoogd moeten worden. Echter, op basis van informatie die je niet hebt, besluiten de keringen te verhogen (of op hoogte te blijven houden), is niet reëel. Daarmee zou namelijk ook het uitgangspunt, de veiligheidsnorm van 1:100 jaar, losgelaten worden.

Bovendien stroomt bij hoogwater het water niet zomaar de waterberging in. Dat gebeurt via een gestuurde inlaat. Wanneer de berging vol raakt, gaat de inlaat dicht. Is er dan nog meer water? Dan wordt dat over de boezem en de ander polders verdeeld.