Hoe groot is de onzekerheid in de berekening van het waterschap dat volstaan kan worden met 20 cm lagere dijken van de waterberging?

De onzekerheid is kleiner dan de onzekerheid die in de berekende waterstanden en kadehoogtes zonder uitbreiding van H.D. Louwes zit. Dat komt doordat nu gebruik wordt gemaakt van meer accurate scenario’s.