Wat gebeurt er als de capaciteit van het gebied niet voldoende blijkt te zijn?

Het waterschap verwacht met de gekozen maatregelen het water in de boezem voldoende te kunnen verlagen in tijden met extreem veel water. De droge voeten maatregelen zijn voldoende voor het gevraagde veiligheidsniveau in 2025. Het zijn tevens ‘geen spijt’ maatregelen om de veiligheidssituatie in 2050 te borgen (Bron: rapport maatregelen Droge Voeten). Bestuurders van waterschap en provincie moeten zich opnieuw beraden, mochten er veranderende omstandigheden optreden, waarbij de voorziene maatregelen niet voldoende blijken.