Kan de ecologische verbindingszone onder A7 gecombineerd worden met een fietstunnel?

De provincie heeft in het verleden een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een combinatie van ecologische verbindingszone met een fietstunnel. De provincie heeft hiervoor nog geen geld beschikbaar gesteld. Mocht Rijkswaterstaat plannen ontwikkelen om de weg en de onderdoorgang aan te passen dan kan opnieuw overwogen worden of koppeling met een fietstunnel mogelijk is. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er werkzaamheden zullen plaatsvinden.