Dwarsdiep

Het gebied wordt gekenmerkt door relatief grote hoogteverschillen van het maaiveld.

Van oost naar west doorsnijdt het lager gelegen dal van het Dwarsdiepgebied het gebied. Het laagliggende dal heeft van oudsher een belangrijke afwaterende functie. De naastliggende hogere gebieden worden ‘gasten’ genoemd. Op de gasten wordt de meeste bebouwing aangetroffen (7 kernen).

Dwarsdiep Zuid, zicht vanaf Mienscheer

Op de foto: Dwarsdiep Zuid, zicht vanaf Mienscheer