Broekbossen

Bossen waarvan de vegetatie sterk wordt bepaald door de (hoge) stand van het grondwater.