Bloemrijk grasland

De bloemrijke graslanden zijn de graslanden van de matig voedselrijke tot voedselrijke bodems die goed vocht vasthouden (leem, veen, klei) of waar het grondwater nooit erg diep in de bodem wegzakt. Veel van de huidige bloemrijke graslanden liggen op landbouwgronden die ten behoeve van natuurherstel in verschralingsbeheer zijn genomen. In het Zuidelijk Westerkwartier kan je denken aan graslanden met bijvoorbeeld veel pinksterbloemen.

Bron