Is de aanwijzing van het gebied definitief of zijn er nog alternatieven? (Nienoordspolder, Tolberter Petten)

Naar aanleiding van het onderzoek “Droge Voeten” heeft het waterschap in november 2014 een keuze gemaakt welke maatregelen zij wil nemen. De provincie heeft daarna in december 2014 de waterbergingsgebieden aangewezen. De gebiedscommissie heeft de opdracht gekregen een plan te maken voor deze gebieden. Met de keuze voor deze gebieden willen waterschap en provincie natuur- en waterdoelen zoveel mogelijk te combineren.