Kaart van uitkijktoren rond Oude riet

Een plattegrond van gebied langs de rivier. Hier zijn de acht uitkijktorens met pijlen op aangegeven: 1 de Marumerlage, 2 Oude Diep, 3 Bakkerom, 4 Niekerk – Faan, 5 Den Horn, 6 Noorderburen, 7 Heereburen en 8 Electra. Rechts van de kaart zien we de tekst: Routes De uitkijkpunten liggen op diverse routes. Het is ook mogelijk een verbindende route te maken. Maar wat is het verhaal van deze uitkijkpunten. Daaronder staan de verhalen achter de torens genummerd: 1. Stins, 2 Turf, 3 Dijken, 4 kerk, 5 Osseweiden, 6 Eigenerfde, 7 wierden, 8 Waarden.