De Drie Polders op weg naar de uitvoering

Het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders is het eerste gebied dat binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier op weg is naar de uitvoering. Daarom zijn de werkzaamheden uit het inrichtingsplan voor grond, weg en water vertaald in een bestek. 

In het inrichtingsplan voor grond, weg en water zijn alle natuurtechnische werken opgenomen, zoals het graven van sloten met natuurvriendelijke oevers, het terugbrengen van De Gave in haar oorspronkelijke staat (een landschappelijke cultuurhistorische oude waterloop in De Drie Polders, die door de jaren heen is verdwenen), het aanleggen van petgaten en het graven van kwelsloten rondom. Met de vrijkomende grond worden de kades voor de waterberging opgebouwd.

Naast vele grondwerkzaamheden worden in dit bestek ook de perceelsgedeelten met beplanting gerealiseerd. De kunstwerken, het gemaal en de inlaat aan het Lettelberterdiep worden niet in dit bestek uitgevoerd, maar later dit jaar in een apart kunstwerkenbestek opgenomen.

Aanbestedingsprocedure

Direct na de bouwvakvakantie (week 34) wordt de eerste formele stap richting de uitvoering in De Drie Polders gezet, door het bestek te publiceren. Het betreft een openbare aanbesteding. Aannemers die geïnteresseerd zijn dit werk te gaan uitvoeren kunnen inschrijven, en na beoordeling wordt er een aannemer geselecteerd die het werk zal uitvoeren. De hele aanbestedingsprocedure duurt tot eind oktober.

Komend najaar worden er nog twee bestekken aanbesteed: een met daarin alle geautomatiseerde kunstwerken en een voor het natuur- en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom.

De biodiversiteit in De Drie Polders wordt mede mogelijk gemaakt door (zie logo) Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo Europees Landbouwfonds