Verkaveling ZWK

De vroegmiddeleeuwse verkaveling van het ZWK. De afzonderlijke kavelblokken sluiten goed aan bij de oorspronkelijke parochiegrenzen. In grijs de elf/twaalfde-eeuwse tufstenen kerken, in rood de dertiende-eeuwse kerken