Veenontginning Lauwers

De middeleeuwse veenontginningen aan weerszijden van de Lauwerszee