Organisatie

De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in het Zuidelijk Westerkwartier. Ze worden daarin geadviseerd door de gebiedscommissie.

Gebiedscommissie

In de gebiedscommissie zijn belanghebbende organisaties bestuurlijk vertegenwoordigd. De commissie is zo samengesteld dat in principe alle belangen uit het gebied zijn vertegenwoordigd. De gebiedscommissie wordt ondersteund door vier adviseurs en ambtelijke werkgroepen zoals de projectgroep, de werkgroepen ‘communicatie’ en ‘procedures’ en de grondcommissie.

Leden gebiedscommissie

 • Betty de Boer, onafhankelijk voorzitter
 • Provincie Groningen, Johan Hamster, vicevoorzitter
 • Waterschap Noorderzijlvest, Herman Beerda, dagelijks bestuurslid waterschap
 • Wetterskip Fryslân, Gerben de Boer, agendalid
 • Boer&Natuur ZWK, nog niet bekend
 • Gemeente Westerkwartier, Bert Nederveen
 • LTO Noord, Henk Hulshoff
 • Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier, Jan Oomkes
 • Staatsbosbeheer, Jesler Kiestra
 • Prolander, ErnstJan Cornelius, secretaris

Adviseurs

 • Provincie Groningen, Mirjam Bakker en Maickel Burgers
 • Waterschap Noorderzijlvest, Gaby Krikke en Theo Sikkema

Grondcommissie

De grondcommissie begeleidt het duurzaam beschikbaar komen van grond, door de gebiedscommissie te adviseren als er een keuze gemaakt moet worden of als zich een kans voordoet. De opdrachtgevers, provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest, bepalen of er wordt ingegaan op de geboden kans.

Leden grondcommissie

Naast eigen medewerkers grondzaken worden door Prolander ook een aantal specialisten ingezet in de grondcommissie, waaronder een kavelruil coördinator (Gerard Grolleman).