Welkom bij de vergadering van de Gebiedscommissie op 21 juni

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op donderdag 21 juni 2018,
van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66 in Leek.

Het eerste deel van deze vergadering is openbaar.
De agenda en vergaderstukken zijn vanaf 14 juni te vinden op deze website.