Wanneer gebeurt wat

Punt op de horizon

In 2027 moet de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier helemaal klaar zijn. In 2020 moeten we de waterberging hebben gerealiseerd. Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren. We beginnen nu pas met de eerste stappen en zijn net op weg.

We gaan met je in gesprek

De gebiedscommissie onderzoekt de komende maanden wat er moet gebeuren voor de nieuwe natuur en de waterberging. “Vanaf september gaan we met de inwoners in gesprek”, legde Ernstjan Cornelius vorig jaar (2015) uit. Als secretaris van de gebiedscommissie is hij aanspreekpunt voor de bewoners.
Aanvankelijk was het streven dat in de zomer van 2016 de plannen er zouden liggen. Inmiddels is duidelijk dat deze planning moet worden bijgesteld. Dat heeft vooral te maken met dat de commissie zorgvuldig de tijd wil nemen voor ideeën en vragen van de vele betrokkenen in het gebied.

Een korte terugblik

Er is al veel voorbereidend werk verricht. Dan moet je vooral denken aan ‘bureauwerk’ zoals plannen maken, procedures opstellen, werkgroepen installeren, enzovoort. Samengevat: we hebben gekeken wat er allemaal nodig is om het doel van de gebiedsontwikkeling te realiseren (en dat is nogal wat).

Deze website is gepresenteerd op de voorlichtingsavond die we voor alle inwoners en grondeigenaren hebben georganiseerd. Dat was op 23 juni 2015 in De Postwagen in Tolbert. Hoe bescheiden ook, noem deze avond gerust een mijlpaal.

Planning

 

 • Tijdens de Voorlichtingsavond, op 23 juni 2015, hebben we een presentatie op hoofdlijnen gegeven
 • In september 2015 werd het GrondStrategiePlan opgeleverd
 • De eerste schetssessie was in november 2015, ze lopen door t/m oktober 2016
 • In maart 2016 vond de aanbesteding ingenieursdiensten plaats voor onderzoek, MER en PIP
 • Opleveren van (deel)onderzoeken: mei 2016 – februari 2017
 • In maart 2017 worden de 1e concepten van het inrichtingsplan in de gebiedscommissie besproken
 • April 2017: bespreken concept-inrichtingsplan, incl. alternatieven en varianten, in de gebiedscommissie. Plus besluitvorming
 • Een voorlichtingsavond voor het hele gebied is op 8 juni 2017
 • Opleveren van eind-advies: juli 2017
 • Procedures, incl. inspraak MER, PIP, peilbesluit en ontgrondingen staan gepland voor 2017
 • Besluitvorming inrichtingsplan inc. inspraak is ook voor 2017 gepland
 • In 2020: waterberging gerealiseerd
 • Gebiedsontwikkeling gereed in 2027

Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten? Meld je dan in ieder geval aan voor onze nieuwsbrief. Inschrijven kan onderaan deze pagina. De nieuwsbrief komt op ongeregelde momenten uit. Dus alleen wanneer er ook echt iets te melden is. Verder zijn we op Twitter ook te volgen op @ProjectZWK