Vergaderstukken voor 19 februari 2018

Vergadering Gebiedscommissie

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 19 februari. De vergadering is van 20 tot 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 9 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 10 en 11 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.

Hieronder tref je de agenda aan met de bijlagen die bij de agenda horen:

Agenda 9e Gebiedscommissie ZWK

Ag. 3 Verslag openbare GC 04072017

Ag. 4 Projectnota ZWK 2e fase GC 19022018

Ag. 5a Voortgang alg. GC ZWK 19022018

Ag. 5b Voortgang procedures GC ZWK 19022018

Ag. 5c Voortgang grond algemeen GC ZWK 19022018

Ag. 6a Planning ZWK 2018 GC ZWK 19022018

Ag. 6b Planning 2018-2021 GC ZWK 19022018

Ag. 7 Vergaderschema 2018 GC ZWK 19022018