De vergaderstukken voor 28 juni 2016

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 8 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 9 en 10 gaan over grondzaken en worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.

Hieronder tref je de agenda aan met de bijlagen die bij de agenda horen:

Agenda 5e GC ZWK 28062016

Verslag bijeenkomst 22 februari 2016

Voortgang en planning

Voortgang werkgroep procedures

Communicatie Gebiedscommissie