Vergaderstukken 23 april 2018

Vergadering Gebiedscommissie

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 23 april. De vergadering is van 20 tot 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 7 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 8 en 9 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.

Hieronder tref je de agenda aan met de bijlagen die bij de agenda horen:

Agenda 10e  Gebiedscommissie ZWK

Ag. 3 Verslag openbare GC 19 februari

Ag. 4a Voortgang GC ZWK 23042018

Ag. 4b Procedures GC – ZWK 23042018

Ag. 4c Uitw. recreatie en toerisme GC – ZWK 23042018 

Ag. 4d REVZ Vredewold-GC ZWK 23042018

Ag. 4e DAW GC ZWK

(incl. presentatie) Ag. 5 Aanpak VB-fase uitvoering GC ZWK 23042018