Vergaderstukken voor 18 april 2017

Vergadering Gebiedscommissie

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 18 april 2017. De vergadering is van 19 tot 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 9 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 10, 11 en 12 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.

Hieronder tref je de agenda aan met de bijlagen die bij de agenda horen:

Agenda 7e GC ZWK 18042017

Bijlage 3 Verslag 06122016 openbare deel

Bijlage 4 Voortgang en planning GC ZWK 18042017

Bijlage 5 covernotitie reacties nav inloopbijeenkomsten GC ZWK

Bijlage 6 UItgangspunten bij keuzedocumenten per gebied GC ZWK

En als bijlage bij agendapunt 7 de keuzes per gebied: