Vergadering Gebiedscommissie 4 juli

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 4 juli 2017.
Van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66Deze vergadering is (deels) openbaar.

Agenda en vergaderstukken:

Agenda

– Ag. 7: zie de documenten hieronder. Het zijn grote bestanden, het downloaden kan even duren: