Foto van de plek naast de inlaatvoorziening waar nog een vislift wordt aangebracht,