Over ons

De gebiedscommissie

In de gebiedscommissie zijn belanghebbende organisaties bestuurlijk vertegenwoordigd. De commissie is zo samengesteld dat in principe alle belangen uit het gebied zijn vertegenwoordigd. De gebiedscommissie is een adviescommissie welke advies uitbrengt over de opdracht aan beide opdrachtgevers: Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (GS) en het Dagelijks Bestuur (DB) van het waterschap Noorderzijlvest.

De gebiedscommissie wordt ondersteund door ambtelijke werkgroepen als: de projectgroep en de werkgroepen ‘communicatie’ en ‘procedures’.

Leden gebiedscommissie:

– Betty de Boer, onafhankelijk voorzitter

– Provincie Groningen, Henk Staghouwer, vice-voorzitter

– Waterschap Noorderzijlvest, Carla Alma, dagelijks bestuurslid waterschap

– Prolander, Tonny Kraai  ondersteuning

– Wetterskip Fryslân, Egbert Berenst, agendalid

– Prolander, Ernstjan Cornelius, secretaris 

– Boer&Natuur ZWK, Alex Datema

– Gemeente Grootegast (in afwachting)

– Gemeente Leek, Berend Hoekstra

– Gemeente Marum, Jan Vos

– LTO Noord, Henk Hulshoff

– Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier, Jan Oomkes

– Staatsbosbeheer, Rieks van der Wal

Adviseurs

Provincie Groningen: Mirjam Bakker
Waterschap Noorderzijlvest: Suzanne Kloosterman-Vennix

De grondcommissie

De grondcommissie adviseert de gebiedscommissie en begeleidt het (duurzaam) beschikbaar komen van de benodigde gronden.