Westerkwartier Marathon Estafette

Zaterdag 6 oktober is de Westerkwartier Marathon Estafette. Een sportief en feestelijk evenement, dat wordt georganiseerd door de vier Westerkwartiergemeenten: Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Deze gemeenten fuseren per 1 januari 2019. Met dit evenement willen de fusiegemeenten een letterlijke verbinding aanbrengen tussen de inwoners van deze gemeenten.
> Lees verder

PIP-Procedures

Er zijn naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) in totaal 17 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door LTO Noord. De overige zienswijzen zijn ingediend door agrarische ondernemers of particulieren.
> Lees verder

Europese subsidie voor Polder de Dijken-Bakkerom

Voor het Project Polder de Dijken-Bakkerom is begin dit jaar een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.
> Lees verder

Betty de Boer stelt zich voor

Betty de Boer stelt zich voor: "Het Westerkwartier ken ik erg goed. Ik ben zeer gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het mooier, en toekomstbestendig maken van het gebied. Het is een prachtig gebied dat het waard is, om in te investeren."
> Lees verder

Vragen uitbreiding capaciteit gemaal H.D. Louwes

Tijdens de Gebiedscommissie vergadering van 6 december 2016 is er een aantal vragen gesteld, het waterschap Noorderzijlvest heeft deze vragen nu op haar website beantwoord. Lees hier op de site van het Waterschap deze vragen en de antwoorden daarop.
> Lees verder