Grond

Voor de doelen die de gebiedscommissie moet realiseren is grond nodig. Grond voor structuurverbetering in de landbouw en grond voor de natuur- en waterdoelen. Het duurzaam beschikbaar komen van de grond moet zo goed mogelijk worden begeleid. Dit doet de grondcommissie. Dit is een overlegorgaan. Hierin worden de kansen en mogelijkheden besproken. Als er een keuze gemaakt moet worden, kan de grondcommissie adviseren.

Prolander stuurt dit proces aan. Dat gebeurt in samenspraak met de grondcommissie. Doet zich een kans voor? Bijvoorbeeld een verzoek voor particulier natuurbeheer? Of kunnen we gronden verwerven? Dan reageren we daar natuurlijk op.

De kansen die zich voordoen worden voorzien van een advies van de grondcommissie. De opdrachtgevers, provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest, bepalen of er wordt ingegaan op de geboden kans.

Hoe kan grond beschikbaar komen?

In de projectgebieden Dwarsdiep, polder De Dijken en De Drie Polders hebben de medewerkers van Prolander eigenaren actief benaderd.  Zij hebben geïnventariseerd hoe gronden beschikbaar kunnen komen. Prolander houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden en wensen van de eigenaren.

Hieronder hebben we enkele voorbeelden van hoe grond beschikbaar kan komen, voor je op een rij gezet:

  • particulier natuurbeheer ter plaatse
  • verkoop
  • ruiling van percelen naar buiten of binnen de begrenzing
  • natuurbeheer passend inzetten binnen de bedrijfsvoering

Dit kan allemaal op verschillende manieren worden uitgewerkt. Waar mogelijk biedt Prolander maatwerk.

Het Grond Strategie Plan (GSP)

Voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de benodigde gronden is een zogenaamd Grond Strategie Plan (GSP) opgesteld. Het GSP beschrijft de uitgangspunten voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de gronden voor de verschillende gebiedsopgaven in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK).

Op 29 oktober 2015 is het GSP in de Gebiedscommissie besproken en met een paar tekstuele aanpassingen geagendeerd voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (GS). Op 3 november 2015 heeft GS het Grond Strategie Plan vastgesteld.

De mensen van Prolander

Prolander zet naast haar huidige medewerkers grondzaken – Arjan Jalving, Albert Eggens en Arjen van der Veen – ook een aantal specialisten in. De kavelruil coördinator voor het Zuidelijk Westerkwartier is Gerard Grolleman. Als taxateurs worden Remmelt Panman, Albert van Burgsteden en Kees Drijfholt door Prolander ingezet. Voor het specialisme ‘particulier natuurbeheer’ is medewerker natuur Luuk Bruggers het eerste aanspreekpunt.

Vragen?

Heb je vragen over grondzaken? Neem gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail: grondzakenZWK@prolander.nl

Prolander   

  • Algemeen: Arjen van der Veen (Algemeen), 0592 365316
  • Dwarsdiep: Arjan Jalving, 0592 365146
  • Polder de Dijken en De Drie Polders: Albert Eggens, 06 – 316 71111
  • Particulier natuurbeheer: Luuk Bruggers, 0592 365048

Kavelruil