planning recreatie Dwarsdiep

Planning, stand van zaken 1 juli 2024 Uitvoeren onderzoeken, terreinverkenning van juli tot november 2024. Opstellen voorlopig ontwerp van juli tot oktober 2024. Presentatie voorlopig ontwerp in de streek van november tot december 2024. Opstellen definitief ontwerp van december 2024 tot en met februari 2025. Presentatie definitief ontwerp in de streek van februari tot maart 2025. Vertaling definitief ontwerp naar een uitvoeringscontract van april tot juni 2025. Aanbesteding van het uitvoeringscontract van juli tot augustus 2025. Start uitvoering van september tot oktober 2025. Waterberging inzetbaar 31 december 2026. Afrondende werkzaamheden in 1e tot en met 3e kwartaal 2027