Archief voor Uncategorized

Terug en vooruitblik december 2018

Beste lezer,   “De toekomst begint vandaag. De toekomst is straks, over vijf minuten. Maar ook over vijftig jaar. De toekomst is wanneer je oud bent en vooral terugkijkt. Naar bijvoorbeeld vandaag. Je kunt je op de toekomst verheugen. Of er tegenop zien. Je kunt de toekomst negeren. Of je erop voorbereiden. Veel verandert tussen vandaag en de toekomst. De toekomst heeft verrassingen. Grote en kleine. Leuke en minder leuke. Vandaag zal in de ogen van onze kinderen ‘vroeger’ heten. Zij leven dan op het fundament dat wij nu bouwen. Of nalaten te bouwen. De gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier
> Lees verder

Nieuwsbrief juli 2018

Deze week is er weer een nieuwe nieuwsbrief de deur uit gegaan. In deze nieuwsbrief (nummer 33) leest u meer informatie over de voortgang van Projectbureau ZWK. De planning en eerste onderzoeken en het vervolg hiervan. Verder leest u ander nieuws en meer over de projectpagina's op de website.
> Lees verder

Overzicht van de plannen en doelen

Het Zuidelijk Westerkwartier is verdeeld in gebieden. Op deze kaart ziet u precies welke dat zijn. Elk gebied heeft een eigen pagina waarop u een overzicht van de plannen en doelen vindt. De pagina’s van de kaart worden aangevuld met actuele informatie.  
> Lees verder

Verslag informatiebijeenkomsten

Deze maand starten onderzoeken in de gebieden Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem. Daarnaast wordt er een peilbesluit genomen in de zes landbouwpolders. Hierover zijn informatiebijeenkomsten gehouden. Lees hierover meer in de nieuwsbrief online of bekijk de pdf van de nieuwsbrief. En klik hier als u de presentatie wilt (terug)zien.
> Lees verder

Vergaderstukken 23 april 2018

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 23 april. De vergadering is van 20 tot 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 7 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 8 en 9 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.
> Lees verder

19 februari a.s. vergadert de Gebiedscommissie

Maandag 19 februari vergadert de Gebiedscommissie van 20 - 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Het eerste deel van deze vergadering is openbaar. De agenda en vergaderstukken zijn vanaf 13 februari te vinden op deze website onder Projectinformatie.
> Lees verder

Kennisgeving

De ontwerp-inrichtingsplannen, het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport (MER) liggen van 11 januari tot en met 21 februari 2018 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. Lees hier de kennisgeving.
> Lees verder