Archief voor De Driepolders

Onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen op tafel tijdens twee informatieavonden

Op dinsdag 13 november en maandag 19 november vonden informatieavonden plaats waarop verschillende onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen voor de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier zijn gepresenteerd. De avonden gingen over de deelgebieden De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom. Binnen het Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier hebben vijf ingenieursbureaus onderzoeken uitgevoerd in de drie deelgebieden om te ontdekken hoe de voorziene maatregelen uit de inrichtingsplannen kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal concept-ontwerpen voor de inrichting van de deelgebieden samengesteld. Programma van de avonden De informatieavond op dinsdag 13 november ging over De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem,
> Lees verder

Proefkades voor droge voeten in De Drie Polders

Twee weken geleden zijn twee proefkades naast de A7 in Midwolde aangelegd. De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de aanleg van het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders, en zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders wordt circa 180 hectare groot, en is één van de drie gebieden die de komende jaren worden ingericht. De twee proefkades horen bij een waterberging die in tijden van hoog water kan worden ingezet om wateroverlast in het Westerkwartier te voorkomen. Naar verwachting moet deze berging eens in de vijfentwintig jaar worden ingezet. Impressie en
> Lees verder