Maandelijkse archieven januari 2019

Vastgesteld inpassingsplan en Ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage

Van 14 januari tot en met 25 februari 2019 liggen het vastgestelde inpassingsplan en de ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage. Inpassingsplan Het inpassingsplan is van toepassing op de realisatie van natuur- en waterbergingsgebieden in de gemeente Westerkwartier. Het plangebied ligt ten noorden van de A7 tussen Enumatil en Marum. Op 19 december 2018 stelde Provinciale Staten van Groningen het inpassingsplan ‘Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ vast. Daarbij zijn wijzigingen aangebracht naar aanleiding van enkele ingediende zienswijzen afkomstig uit een eerdere terinzagelegging, is de plangrens opgeschoven, is het plangebied uitgebreid met enkele gronden en is de toelichting aangepast naar aanleiding van de actuele
> Lees verder