Maandelijkse archieven december 2018

Terug en vooruitblik december 2018

Beste lezer,   “De toekomst begint vandaag. De toekomst is straks, over vijf minuten. Maar ook over vijftig jaar. De toekomst is wanneer je oud bent en vooral terugkijkt. Naar bijvoorbeeld vandaag. Je kunt je op de toekomst verheugen. Of er tegenop zien. Je kunt de toekomst negeren. Of je erop voorbereiden. Veel verandert tussen vandaag en de toekomst. De toekomst heeft verrassingen. Grote en kleine. Leuke en minder leuke. Vandaag zal in de ogen van onze kinderen ‘vroeger’ heten. Zij leven dan op het fundament dat wij nu bouwen. Of nalaten te bouwen. De gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier
> Lees verder

Onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen op tafel tijdens twee informatieavonden

Op dinsdag 13 november en maandag 19 november vonden informatieavonden plaats waarop verschillende onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen voor de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier zijn gepresenteerd. De avonden gingen over de deelgebieden De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom. Binnen het Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier hebben vijf ingenieursbureaus onderzoeken uitgevoerd in de drie deelgebieden om te ontdekken hoe de voorziene maatregelen uit de inrichtingsplannen kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal concept-ontwerpen voor de inrichting van de deelgebieden samengesteld. Programma van de avonden De informatieavond op dinsdag 13 november ging over De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem,
> Lees verder