Vergaderstukken 29 oktober 2015

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op donderdag 29 oktober 2015, 19.00-21.00 uur in het gemeentehuis van Grootegast, Hoofdstraat 97 te Grootegast. Deze vergadering is openbaar. Hieronder tref je de agenda aan met de bijlagen die bij de agenda horen.

Agenda GC ZWK 291015

Ag 2a motie Marum GC ZWK 29102015

Ag 2b Dotterbloem GC ZWK 29102015

Ag 3 verslag GC ZWK 29102015

Ag 4a stand van zaken GC ZWK 29102015

Ag 4b PvA GC ZWK 29102015

Ag 4c Planning GC ZWK 29102015

Ag 5 communicatie GC ZWK 29102015

Ag 6 procedures GC ZWK 29102015

Ag 7 grond GC ZWK 29102015

Ag 8 vergaderschema 2016 GC ZWK 29102015

De bijlage bij agendapunt 10 ontbreekt omdat dit in het besloten deel van de vergadering wordt besproken. Het Grond Strategie Plan (GSP) is na vaststelling in Gedeputeerde Staten op 3 november openbaar. Dan wordt het ook op deze site gezet.