Vergaderstukken 22 februari 2016

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 22 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. Deze vergadering is openbaar. Hieronder tref je de agenda aan met de bijlagen die bij de agenda horen:

Agenda 4e vergadering 22 februari 2016

Protocol beslotenheid en insprekers

Ingekomen stukken (bijlage 3)

Verslag vorige bijeenkomst (29-10-2015) (bijlage 4)

Stand van zaken (project en werkgroepen) (bijlage 5a)