Betty de Boer stelt zich voor

Betty de Boer stelt zich voor: "Het Westerkwartier ken ik erg goed. Ik ben zeer gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het mooier, en toekomstbestendig maken van het gebied. Het is een prachtig gebied dat het waard is, om in te investeren."
> Lees verder

19 februari a.s. vergadert de Gebiedscommissie

Maandag 19 februari vergadert de Gebiedscommissie van 20 - 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Het eerste deel van deze vergadering is openbaar. De agenda en vergaderstukken zijn vanaf 13 februari te vinden op deze website onder Projectinformatie.
> Lees verder

Kennisgeving

De ontwerp-inrichtingsplannen, het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport (MER) liggen van 11 januari tot en met 21 februari 2018 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. Lees hier de kennisgeving.
> Lees verder

Lettelberterbergboezem

Prolander is op verzoek van de provincie en het waterschap in september gestart met het voorbereiden van de uitvoering van Polder de Dijken – Bakkerom en De Drie Polders. Daarvoor wordt een projectnota opgesteld.
> Lees verder

Advies aan de opdrachtgevers

Op 4 juli 2017 heeft de Gebiedscommissie de adviezen en inrichtingsplannen goedgekeurd. Het advies vanuit de landbouw is op verzoek van de Gebiedscommissie aangepast. Hier vindt u de aangepaste tekst en daarmee het advies aan de opdrachtgevers.
> Lees verder