Agenda

Hoorzitting op 6 februari in Leek

De ontwerp-inrichtingsplannen, het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport (MER) liggen van 11 januari tot en met 21 februari 2018 op werkdagen ter inzage. Over locatie en tijden leest u de kennisgeving hierover.

Op 6 februari 2018 is de hoorzitting van 19 tot 21 uur in het gemeentehuis van Leek. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw zienswijze mondeling indienen.

 

Gebiedscommissie vergadert op 19 februari

De Gebiedscommissie vergadert op 19 februari in het gemeentehuis in Leek. De agenda en agenda stukken vind je een week voor de vergadering op deze site.